Camp de golf a Sant Jeroni de la Murtra

La Comissió de Govern del 19 d’abril, amb el vot en contra del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya, va aprovar fer unes “preteses” al·legacions al Pla Especial de la Vall de Bethlem impulsat per l’Ajuntament de Badalona per tal de construir un camp de golf i un hotel de luxe.

Avui, quan hem de ratificar pel Ple Municipal l’acord de la Comissió de Govern, IC manté el seu vot contrari. I ho fem perquè creiem que no cal construir un camp de golf i un equipament hoteler a la Serra de marina i perquè el dictamen no és cap al·legació, sinó tot al contrari, és un posicionament favorable doncs no qüestiona la construcció del camp de golf.

No acceptem, per tant, que demanar que l’Ajuntament de Santa Coloma s’incorpori al protocol existent entre l’empresa japonesa i l’Ajuntament de Badalona perquè ens paguin hectàrees de repoblació o contractin mitjançant l’Inem alguns treballadors de Santa Coloma, siguin al·legacions. No. Això no són al·legacions.

Creiem que la protecció i recuperació de la globalitat de la Serra de Marina i, per tant, també de la zona de Sant Jeroni i de la Vall de Bethlem, no es canvia per hipotètiques petites compensacions, si volem que Santa Coloma i Badalona puguin gaudir del parc forestal que s’ha dissenyat en el projecte del Pla de Protecció de la Serra de Marina.

A més, no és bona aquesta posició del PSC i de CiU perquè no és sensible al posicionament del teixit associatiu. Tingueu en compte que 53 entitats de la ciutat han presentat al·legacions contra la construcció del camp de golf. Ens preocupa que dues forces polítiques com PSC i CiU, estiguin d’esquena a aquest ampli posicionament cívic que s’ha generat al voltant de la Plataforma de la Serra de Marina.

Nosaltres estem d’acord en la protecció i recuperació de la Serra de Marina, tot procedint a augmentar la massa forestal i a salvar la seva flora i fauna. Junt amb això cal garantir que la població podrà gaudir de tot aquest espai amb la creació d’àrees d’esbarjo i cal difondre el ric patrimoni històric existent mitjançant camins que el comuniquin.

Tot això cal fer-ho intervenint global i integrament en tota la Serra de Marina, que és una unitat natural, mitjançant un òrgan de gestió: el Consorci que està previst crear, que els estatuts estan aprovats per la Mancomunitat de Municipis i que malgrat les gestions fetes pel company Andreu Banús a la Diputació i per mi mateix a la Mancomunitat de Municipis no hi ha manera de que es posin els mecanismes per crear-lo. La constitució del Consorci permetrà disposar de recursos econòmics, procedents de la Diputació i la Mancomunitat, per tal de desenvolupar les idees bàsiques de recuperació de la Serra de Marina que abans plantejàvem.

Tornem avui a plantejar i a demanar que el nostre Ajuntament s’interessi, demani i pressioni per tal que el Consorci es constitueixi el més aviat possible.

L’intent de construcció del camp de golf trenca aquesta concepció integral de recuperació de la Serra i està bloquejant la constitució del Consorci, la qual cosa endarrereix la recuperació de la Serra. Nosaltres, des de IC, plantegem la nostra oposició al camp de golf per diverses raons, algunes de les quals volíem expressar en aquest Ple:

Primer: perquè es privatitza l’ús públic del terreny, doncs el camp de golf serà d’utilització privada, quan ara, independentment del tipus de propietat del sòl, la utilització és pública per la ciutadania, essent aquesta zona un pulmó d’esbarjo festiu àmpliament utilitzat pels veïns de Santa Coloma i Badalona

Segon: perquè s’introdueix un tipus de paisatge aliè al mediterrani, artificial al medi natural de la Serra i, per tant, els moviments de terra i d’intervenció sobre l’ecosistema per construir el camp de golf són negatius des del punt de vista mediambiental i ecològic.

Tercer: perquè és contradictori amb el Pla de la Serralada de Marina que està elaborat en funció de l’actual PGM i que preveu una altra utilització per aquesta zona, molt diferent que l’actual proposta de l’Ajuntament de Badalona.

Quart: un camp de golf necessita molta aigua per al seu reg. Es planteja portar-la des de la Planta Depuradora de Montcada i Reixach, el que implica un doble atemptat ecològic: a la muntanya, perquè caldrà un volum de moviment de terres i aniquilament d’arbres per posar les canonades per traslladar l’aigua, i al riu, atès que aquest fet provocarà una disminució dels cabdals d’aigua depurada i concentrarà, encara més, el nivell de contaminació del riu que portarà encara menys aigua que ara.

Cinquè: perquè cal un desenvolupament territorial equilibrat i, en aquest sentit, l’estudi de la Universitat de Barcelona recomana la protecció d’aquest espai (Serra de Marina).

Podíem continuar donant raons. Ara demanem que no es ratifiqui l’acord de la Comissió de Govern i es retirin les “preteses” al·legacions presentades a l’Ajuntament de Badalona.

Intervenció en nom del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya