Debat sobre la Segona Fase de Can Zam

Saludem, com un element positiu, que més de 60 entitats de la nostra ciutat hagin demanat incloure aquest punt de al ordre del dia del Ple Municipal, doncs reflecteix que tenim un teixit associatiu actiu i preocupat pel futur de Can Zam i, per tant, per el futur de la nostra ciutat. Cal doncs agrair aquest esforç cívic a la Plataforma de Defensa de la Serralada de Marina a la qual volem manifestar el nostre suport als seus treballs.

Llàstima que no han estat actius altres mecanismes que contempla el Reglament de Participació Ciutadana i que garanteixen la participació de les associacions sense necessitat d’arribar a la utilització de l’article 24.6. Esperem que en pròxims temes sigui possible.

Tal i com hem manifestat des del GM d’ICV en diverses ocasions, la darrera al Ple Municipal del passat mes de desembre, “no compartim la decisió de l’alcalde i de la Tinent d’alcalde de SSTT de no acceptar la petició de reunió de la Plataforma per a la Defensa de la Serra de Marina i del Riu Besòs per a dialogar sobre Can Zam. Entenem que cal ser oberts i practicar l’intercanvi d’opinions amb el teixit social. Amb serenor i amb contundència volem mostrar el nostre desacord i reclamar diàleg entre l’Ajuntament i la Plataforma.

El diàleg és important sempre, i més quan parlem d’uns terrenys que han estat reivindicats històricament per la ciutadania colomenca per fer el parc que Santa Coloma necessita. En aquesta reivindicació de “Can Zam pel poble”, junt a molts que estem avui aquí, també hem estat els homes i dones del PSUC, els homes i dones de l’esquerra verda i transformadora. No és casual, per tant, que per a nosaltres, el Parc de Can Zam sigui un dels nosaltres objectius prioritaris.

Observem que han canviat les coses. No existeix la incertesa que havia al setembre per que hi ha el compromís de l’ajuntament de no promoure canvis en el planejament urbanístic sense prèviament posar en marxa mecanismes de participació i per que lo que tingui que ser Can Zam, des de la Damm al Parc Europa i des del Passeig de Ribera a la Carretera de la Roca, lo serà en funció del debat ciutadà que ineludiblement farem.

Ara bé, podem preguntar-nos, podríem haver avançat més aquests darrers 40 mesos? Si, podríem haver avançat més sobre la base del text aprovat inicialment i per unanimitat del Pla Especial de la Marge Esquerra del Besòs al 1999, tot parlant amb el teixit social per aprofundir consensuadament en el planejament urbanístic.

Aprofitant l’avinentesa, volem fer esment de la situació actual del parc i tornar a posar sobre la taula la necessitat de fer un estudi de viabilitat sobre el possible tancament dels vials els dies festius, per tal d’habilitar-los per l’ús de la ciutadania.

Tornar a donar la veu d’alerta sobre la seguretat del parc i la necessitat de posar elements de seguretat suficients per tal d’evitar, als usuaris del parc, accidents derivats de la circulació de vehicles pels vials.

També cal constatar que amb motiu de les obres del Metro, s’està utilitzant una part de la primera fase del parc, més gran de la que alguns pensàvem i que existeix el perill real de deteriorament. Creiem que cal senyalitzar i informar de les entrades actuals del parc per facilitar el seu us. Així mateix cal fer un esforç i mirar de donar una solució a les cases afectades que conviuen amb les obres, doncs els seus habitants no estan vivint en unes condicions normals.

Volíem acabar fent una proposta, que no és nova però és oportuna. Cal que l’Ajuntament i la Plataforma es reuneixin per organitzar el debat previst sobre el futur de Can Zam, crear i dotar els mecanismes necessaris per parlar, per intercanviar informacions i opinions, per preparar i dissenyar el debat que volem fer. No és bo per a ningú, però sobre tot no és bo per a Santa Coloma, aquesta incomunicació existent.

Nosaltres sempre hem avançat què per avançar en la construcció d’una Santa Coloma millor cal treballar conjuntament el teixit social i l’ajuntament, cada qual des del seu lloc i des de la seva independència, però amb acords, sobre tot en els grans temes, en els temes de ciutat.

Can Zam és un tema de ciutat i per tant cal aconseguir el màxim consens polític i social. Com hem dit, repetidament, el debat ciutadà es fa necessari, però trencar el gel i reunir-se l’Ajuntament i la Plataforma, es fa imprescindible. Moltes gràcies.  

Intervenció com a Portaveu del Grup Municipal d’ICV