Més participació, més qualitat democràtica

Recentment, el govern municipal ha fet públic, mitjançant el regidor de Participació Ciutadana,  Siscu Sánchez, l’esborrany del nou Reglament de Participació Ciutadana i Bon Govern. La posada en escena d’aquest text genera dues sensacions. D’una banda, la satisfacció per abordar un tema pendent a la ciutat i, de l’altra, l’escepticisme que, com en altres ocasions, el reglament acabi essent paper mullat.

L’elaboració, aprovació i posterior posada en funcionament d’aquet nou reglament  consolida definitivament el canvi d’estil respecte a l’època anterior, autoritària i opaca, que va produir una  fractura entre la institució municipal i el teixit social. Un canvi d’estil que aprofundeix en l’obertura, la transparència i la participació a l’hora d’aplicar l’acord de govern que, resumit en una frase, té l’objectiu de garantir la cohesió social i la qualitat democràtica.

En aquesta línia, l’esborrany que estem analitzant s’ha elaborat amb la participació d’entitats i persones de la ciutat i ha suscitat una activitat intensa a les xarxes socials, tal com es va fer en el debat ciutadà del Pla d’Acció Municipal. El nou reglament és la punta de llança per desenvolupar un Pla de Qualitat Democràtica que hauria de  contemplar, entre d’altres mesures, la reforma del Reglament Orgànic Municipal i l’elaboració d’un Pla d’Informació i Comunicació local.

A l’hora de parlar de participació parteixo de tres principis: el d’informació, el del respecte a la independència i sobirania de les entitats i el de subsidiarietat, per tal que tot el que puguin fer les entitats no ho facin les institucions. Sobre aquestes bases la participació ciutadana no és subordinació cap a les institucions, sinó que ha de contemplar la discrepància i el conflicte, els espais de trobada i la voluntat d’arribar a acords entre ciutadania i poders públics. Tot dóna a entendre que aquesta filosofia impregna el nou text.

El nou reglament s’articula en diverses dimensions -govern obert, debat i diàleg, el vot directe i la iniciativa ciutadana- i és un pas important respecte a l’anterior del 2002. Crec que és així, i no només perquè s’adequa als canvis produïts en dotze anys a la societat en general i la ciutat en particular, sinó també perquè  intenta recollir l’opinió col·lectiva de regeneració i d’una altra forma de fer política.

Publicat a: