Projecte Pallaresa, “La Joya de la Corona”

El Plec de condicions que avui es presenta al Ple Municipal per a la venda dels terrenys coneguts com “la Joia de la Corona”, recentment anomenat Projecte Pallaresa, està en sintonia amb el programa municipal que IC-V va presentar a les darreres eleccions municipals de 1999.

Dèiem, i diem, que en aquest indret cal posar una centralitat lúdic – comercial per tal de poder oferir espais d’oci i lleure (cinemes, bars, restauració), hotel, aparcaments soterranis, zona comercial i habitatge de lloguer… Es tracta de crear un pol d’atracció per pal·liar, en part, les greus deficiències que té Santa Coloma en espais de lleure i oferir al jovent la possibilitat de quedar-se a la ciutat sempre que vulgui. Pol d’atracció que ha d’intentar recuperar part dels 17.000 milions anuals que els colomencs gastem fora de la nostra ciutat.

Dit tot això, observem la importància del projecte. No estem parlant d’una actuació al barri de Singuerlín, estem parlant d’un projecte d’abast de ciutat, perquè hi repercutirà, i nosaltres creiem que positivament, en la ciutat d’una manera global, atès que equilibrarà Santa Coloma en poder disposar d’equipaments que altres ciutats, amb el mateix número d’habitants, disposen: com són els cinemes, les zones de lleure i oci, els equipaments hoteler,…

Creiem que hi ha consens polític i cívic sobre aquest criteris. Ara bé, el plec de condicions que els concreta i que tenim sobre la taula s’ha d’explicar a les entitats i coordinadores ciutadanes per tal que el coneguin. D’entrada, ja estan assabentades del contingut d’aquest projecte l’ACI, Singuerlín Comerç i la FAVGRAM, entre d’altres. Cal fer un esforç per explicar-ho al teixit social representatiu de la ciutat perquè no hi hagi malentesos, i per tant, potser seria necessari pensar en l’ampliació del termini d’exposició pública.

Cal explicar que “La Joia de la Corona” surt a concurs per un mínim de 1800 milions, que es destinen 10.000 metres quadrats per hotel, que hi hauran cinemes, que a la zona comercial no hi haurà oferta alimentària per garantir el bon funcionament del mercat de Singuerlín, que es calculen al voltant de 625 places d’aparcament i entre 42 i 46 habitatges, etc. Hi ha una Comissió Tècnica de Valoració oberta a la participació dels grups municipals.

Per cert, que en el Ple del dia 28 de febrer de l’any passat, al parlar del Programa d’Habitatge Públic 2000-2003, des del Grup Municipal d’IC-V vam plantejar la necessitat de promoure operacions d’habitatge de lloguer per a joves, amb limitació temporal d’ús. En el plec de condicions això es recull i estem satisfets que així sigui. Alhora creiem que no ha de ser una proposta aïllada i que en futur caldrà fer més actuacions d’habitatge de lloguer.

Un projecte de ciutat com aquest ha de tenir en compte el seu entorn. Nosaltres creiem que és vital la integració de la centralitat lúdic – comercial en el territori més pròxim, amb el mercat de Singuerlín i amb el barri, tot fent un mateix espai, sense barreres, permeable, de forma que tothom guanyi aprofitant les sinèrgies positives, beneficiant-se tothom de l’elevat nombre de visitants que arribin.

Hi ha l’acord de crear una comissió, en el marc del POEC, que elabori un Pla de dinamització del comerç al barri de Singuerlín. Ens sembla perfecte que, juntament amb els agents socials, es tractin els temes d’urbanisme comercial, modernització i dinamització del comerç, planificació del seu futur, etc. Ens sembla important l’elaboració d’aquest Pla perquè permetrà situar el comerç de Singuerlín en les millors condicions per encarar la futura centralitat lúdica i comercial en aquesta ampla zona formada pel barri, el mercat i el nou espai.

Per últim, cal parlar dels diners que l’Ajuntament ingressarà per aquesta venda dels terrenys. Un mínim, segons el plec de condicions, de 1800 milions. Destinar aquests diners a disminuir el deute municipal seria, a nivell comptable, una bona operació, però la ciutat necessita més inversions per tal de reequilibrar-la.

Proposem que els recursos econòmics procedents d’aquesta operació haurien de servir, en gran part, per a contribuir a abordar el gran repte de remodelar els barris de la Zona Sud i, en una altra part, per a operacions de microurbanisme i manteniment dels barris, tenint molt en compte el barri de Singuerlín especialment afectat per la futura centralitat lúdic – comercial.

Finalment, tot anunciant el nostre vot favorable, l’operació de “La Joia de la Corona”, Projecte Pallaresa, és positiva perquè ha d’equilibrar Santa Coloma dotant-nos de serveis que ara no tenim, però també si fem la inversió econòmica que proposem en els barris de la ciutat treballem per l’equilibri territorial.

Intervenció com a Portaveu del Grup Municipal IC-V