Presentació de la setmana del Medi Ambient

El dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient. Des de Santa Coloma ens afegim a aquesta Diada tot organitzant un seguit d’activitats que tenen l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania en la tasca de protegir el nostre entorn i per tant millorar la qualitat de vida.

Avui presentem aquesta setmana del Medi Ambient a Santa Coloma, però sobre tot inaugurem l’exposició “Les escombraries serveixen” realitzada per l’equip d’educació ambiental La Vola. Creiem que aquesta exposició pot ajudar a comprendre la importància que té la recollida selectiva i els processos de reciclatge per protegir i conservar els recursos naturals, a la vegada que reduïm el volum de residus sòlids urbans i l’impacta ambiental.

La recollida selectiva i el reciclatge s’imposaran en el futur. Cal doncs treballar en aquesta direcció i posar els mecanismes adients i canviar els hàbits actuals de consum i de generació d’escombraries. Cal mentalitzar-nos que les escombraries serveixen, doncs amb la utilització de processos de reciclatge de residus sòlida urbans reduirem l’explotació dels recursos naturals, que no són il·limitats. En aquest sentit podem contribuir al manteniment dels ecosistemes terrestres que, en cas contrari, caminen cap a un futur incert.

Estem treballant per posar en marxa a la nostra ciutat experiències de recollida selectiva de productes com les piles, els fàrmacs, el paper i el cartró. Esperem que mica en mica anem introduint nous hàbits i avancem en aquests temes que són importants pel futur,

Però avui també podrem veure l’exposició que està en aquesta mateixa sala “Santa Coloma i el Medi Ambient” realitzada pel Grup de Biologia, i farem entrega dels premis del concurs fotogràfic convocat el marc de la Setmana del Medi Ambient.

Celebrem aquesta setmana en uns moments d’auge de la consciència mediambiental de la població en general i dels cercles d’opinió en particular. Avui mateix ha començat la Conferència Internacional de Río de Janeiro. Des de fa mesos hi ha gran il·lusió i esperança pels seus resultats, amb desitjos de què s’acordin mesures per aturar la degradació del planeta. Però sembla que les coses no aniran en aquesta direcció. L’esperança ha donat pas a la incertesa i al pessimisme. La posició dels EEUU i els interessos contraposats dels països pobres i rics poden bloquejar els avenços i els acords. No adelantem conclusions i esperem que la raó imperi i que una vegada acabada aquesta cimera puguem treure conclusions positives.

És just també estar atent a la cimera alternativa de 3.000 entitats de tot el món i de les seves conclusions que poden ajudar a definir estratègies mediambientals a nivell mundial.

També a casa nostra augmenta la sensibilització en tems mediambientals. El govern de Catalunya ha creat una conselleria específica de Medi Ambient. Des de l’Ajuntament estem fent esforços com ho demostren les darreres actuacions i acords:

♦ Reforestació de 5 Ha amb 1.560 arbres a la Serra de Marina, a l’indret anomenat “Solell de Can Franquesa”, com una contribució a la protecció del medi ambient natural, que és un dels eixos de treball de Departament de Medi Ambient.

♦ Acord del Ple Municipal, del dia 30 de març del 92 en el qual es sol·licita cooperació a totes les administracions per la recuperació del Riu Besòs, tot instant a la Generalitat de Catalunya per què dediqui els recursos necessaris, principalment en l’execució del Pla de Sanejament, que és prioritari per aconseguir millorar substancialment la Conca del Besòs. Aquest acord també contempla sol·licitar a les Comunitats Europees la col·laboració necessària, i donar suport al “Consorci per la Defensa del Riu Besòs”, del qual són membres.

♦ Acord de la Comissió de Govern del 18 de maig per l’adquisició progressiva de paper ecològic i/o reciclat i per la seva utilització en els diferents serveis d’aquest Ajuntament. Amb aquest acord volem contribuir als temes de reciclatge que parlàvem abans.

Seriem injustos si no féssim referència al treball desenvolupat per la societat civil. El Col·lectiu Ciutadà del CEP juntament, aquest any, amb l’Escola Taller Sant Mateu, han fet la tradicional plantada popular a la zona propera a la Font de l’Alzina. Diversos grups ecologistes estan fent recollida de paper, que s’introdueix en els processos de reciclatge. El grup ecologista Gram-Enlace i el Col·lectiu Ciutadà, amb el suport de 17 entitats cíviques, han desenvolupat una campanya sobre l’estalvi d’energia i la utilització d’energies netes. El Ple municipal de 30 de març es va comprometre a elaborar un programa d’actuació en el marc de les competències municipals per potenciar l’estalvi d’energia i la introducció d’energies més netes. El Grup de Biologia, el Col·lectiu Ciutadà, Col·lectiu Ecologista Gram-Enlace, Escola Tallet Sant Mateu i el Grup Vadevers de Badalona han organitzat unes jornades de reflexió i debat sobre la Serra de Marina, que demà tenen la darrera sessió a Can Sisteré.

La protecció del medi ambient exigeix la implicació de l’administració, la implicació del teixit social i la col·laboració de la ciutadania. Sense la implicació de totes no serà possible aconseguir l’objectiu de canviar els hàbits de relació de l’home amb el seu entorn, i per tant de millorar la qualitat de vida.

En això estem tots i esperem que aquesta setmana de Medi Ambient serveixi per avançar en aquesta direcció. Moltes gràcies.

Intervenció com a Tinent d’Alcalde Ponent de Medi Ambient