Esquema – Resum en les Jornades de Política Municipal d’IC-EV

Can Sisteré. 31 de gener i 1 de febrer de 1997.

EN PRIMER LLOC, donar la raó al Grup de treball número 3 quan planteja la mancança de dades econòmiques de l’Ajuntament. És un dèficit de l’informe i ara aprofito per donar-vos les xifres més significatives, aclarint-vos que són del Pressupost de l’Ajuntament i no del consolidat. Continua llegint «Esquema – Resum en les Jornades de Política Municipal d’IC-EV»