Santa Coloma, ciutat de les paraules

En aquests darrers 20 anys ha crescut una generació d’escriptors colomencs que té, en la heterogeneïtat i en el compromís amb la vida cívica i la realitat social colomenca, les seves dues principals característiques definitòries. Heterogeneïtat i pluralitat d’estils, de procedències, de llengües, de generes etc., i un compromís amb la ciutat, que vehicula principalment ACOLITE, entitat que compleix 15 anys enguany i que aglutina a la majoria d’escriptors colomencs (1). Continua llegint «Santa Coloma, ciutat de les paraules»