Jornades Programàtiques d’ICV. Balanç dels quatre anys.

La missió fonamental del Grup Municipal d’ICV ha sigut al llarg d’aquests darrers quatre anys, aconseguir aplicar el programa municipal que vàrem presentar a les eleccions de l’any 1999.

Hem aplicat el nostre programa gestionant les nostres responsabilitats, donant opinió davant els temes que es plantegen i fent les propostes que hem considerat adients per millorar la nostra ciutat.

Tot això ho hem fet des de la nostra identitat com a esquerra verda i transformadora, des del nostre perfil i des del contingut de l’acord signat al juliol de 1999 i, per tant, des del govern municipal.

He assumit l’àrea de Salut, Solidaritat i Cooperació (jo mateix com a Tinent d’Alcalde i Loli Gómez com a Ponent) i la Ponència de Relacions Europees (a càrrec de Ferran Saro).

Així mateix, Marga Dordella ha sigut la nostra diputada a la Diputació de Barcelona on ha dirigit l’àrea de Salut Pública i Consum.

Valorem positivament el treball desenvolupat pel GM d’ICV al llarg d’aquest mandat, perquè hem assolit un alt grau de compliment del programa municipal. I això és la clau, complir el programa, que és el nostre contracte amb els nostres votants i amb la ciutat.

I ho hem fet, com deia abans, des de les nostres responsabilitats. Voldria fer un petit repàs i destacar:

SANITAT, TRES REALITZACIONS:

1.- Els treballs de gestió, relació, pressió i negociació amb la Generalitat pel desplegament del Mapa Sanitari.

♦ Amb la posada en marxa dels Caps dels districtes III i II, Santa Coloma té el 100% de l’atenció primària reformada.
♦ S’han consolidat els serveis de planificació familiar amb l’obertura del nou Centre d’Atenció gestionat conjuntament per l’Ajuntament i per l’Institut Català de la Salut.

2.- La implantació del Sistema d’Informació Sanitària. Som, junt amb la ciutat de Barcelona, els únics que disposem d’un programa informàtic que rep informació de les institucions sanitàries de Catalunya sobre la salut dels nostres ciutadans. Santa Coloma és pionera i capdavantera i és punt de referència al nostre entorn. Això ens permet conèixer la situació de la salut a la ciutat i dissenyar polítiques de futur i protecció de la Salut.

3.- Hem impulsat la participació de la ciutadania en dues Maratons. L’0rganitzada per TV3 sobre les malalties mentals i la de donació de sang. Gran resposta.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, TRES REALITZACIONS:

1.- La consolidació del 0’7 dels ingressos propis per als projectes de cooperació.

2.- Fons Documental de Solidaritat i Cooperació ‘Joan Gomis’.

♦ Amb aquest fons, a l’igual que amb el Sistema d’Informació Sanitària, Santa Coloma juga un paper de centralitat metropolità, som pioners i capdavanters.
♦ Els fons ubicat a la Biblioteca Central ofereix més de 2000 documents de tot tipus sobre els Drets Humans, la cooperació, el desenvolupament, l’educació per la pau, etc. Documents que poden ser consultats pels estudiants, professors d’universitats i instituts, per ONG’s i per qualsevol ciutadà.

3.- L’obertura de la Casa de la Solidaritat i la Pau, que és un espai de trobada i treball per a la solidaritat on es reuneixen diferents col·lectius i persones. La casa és gestionada per les pròpies entitats, mitjançant un reglament intern i un conveni, és un espai per l’intercanvi d’idees i d’experiències, per la coordinació del treball comú, etc.

RELACIONS EUROPEES

Les relacions amb les institucions europees han portat per a Santa Coloma, tant en diners arribats com en diners compromesos per el futur, uns 11.876.172 euros o 1.976 milions de les antigues pessetes, dividits en tres paquets.

1.- FEDER

♦ Cementiri Vell i entorn / Plaça del Fondo. Actuacions començades, 2.404 milions.
♦ Per una altra actuació més endavant, 1.803 milions.

2.- FONS DE COHESIÓ

♦ Sector Sud: 6.106 milions d’euros, compromís invertir mandat vinent.

3.- FONS SOCIAL EUROPEU

♦ Escola Taller / curs formació, etc: 1.400 milions d’euros.

També hem aplicat el programa municipal intervenint i donant alternatives davant els temes, les propostes, els projectes i/o els problemes que es posaven sobre la taula.

Quatre blocs:

1.- Singularitat econòmica. Filosofia definida al mandat 87-91. Manca d’indústria, base fiscal feble i insuficiència financera. Necessitat de recursos procedents dels Pressupostos Generals de l’Estat.

♦ Contenciós davant els Tribunals contra el Govern Central per aconseguir aquests recursos.

2.- Equilibri de la ciutat. Santa Coloma no s’ha transformat al mateix ritme. Necessitat d’invertir per equilibrar la ciutat.

♦ Zona Sud
♦ Línia 9 de Metro
♦ Places: Olimpo, Montserrat Roig, Ernest Lluch, Fondo
♦ Front Fluvial Raval-Besòs (planejament urbanístic)

3.- Ecotaxes. Proposta a les Ordenances Fiscals: subvencions i bonificacions per a:

♦ cotxes elèctrics
♦ cotxes híbrids
♦ energies renovables als nous edificis.

4.- Reglaments. En referència a dos en particular:

4.1. Defensor del Ciutadà: vam introduir les següents propostes:

♦ La elecció del Defensor del Ciutadà té que anar precedida de consultes als grups municipals i als representants del teixit social.
♦ Cal la majoria de les dos terceres parts del Ple Municipal.
♦ Limitació de dos mandats per la mateixa persona.

4.2. Reglament de Participació Ciutadana:

♦ Introduït el tema dels pressupostos participatius. Caldrà avanços.
♦ Introduida la participació ciutadana a través de la xarxa (concepte de democràcia electrònica).
♦ Introduïts els conceptes de caducitat i avaluació (dos anys).
♦ Simplificació de l’organigrama.

També hem aplicat el programa intervenint en temes municipals generals.

Creiem que des del municipalisme es té que donar opinió i intervenir en temes no municipals com per exemple:

♦ Llei d’estrangeria.
♦ Llibres de text gratuïts.
♦ Pla Hidrològic Nacional: cultura de l’aigua / salvar el Delta de l’Ebre.
♦ Guerra

Fins aquí un ràpid i esquemàtic balanç del treball del Grup Municipal.

Intervenció com a Portaveu municipal del Grup ICV